is een website over geschiedenis. Over de Surinaamse verpleegsters die vijftig jaar geleden in Rotterdamse ziekenhuizen werkten. Over de havenarbeiders uit Zeeland, Brabant en Drenthe en later uit Turkije en Marokko. Over het bombardement op de binnenstad en over de joden die verdreven werden. En over het popfestival in het Kralingse Bos dat liet zien dat alles anders werd in Nederland. Wanneer je alle opdrachten hebt gedaan weet je dat je zelf ook hoort bij de geschiedenis van de stad. Net zoals de mensen die er vroeger woonden.
 
 
informatie en contact
Sluiten
Informatie
ROTTERDAM WAS is een lespakket dat is gebaseerd op bestaande lessen. Er is gekozen voor vier Rotterdamse onderwerpen die het uitgangspunt zijn voor lessen over kolonialisme en vreemdelingenhaat, migratie, de tweede wereldoorlog, ontzuiling en emancipatie. Wij denken dat kennis over deze vier onderwerpen belangrijk is om Nederland te kunnen begrijpen. We proberen de geschiedenis zó te brengen, dat leerlingen zich ermee kunnen verbinden. De leerlingen leren ook om te gaan met verschillende bronnen op internet. Het lesmateriaal sluit aan bij de bestaande lesmethodes omdat het van belang is dat leerlingen over basale voorkennis beschikken. De docentenhandleidingen bieden een snelle en gedegen introductie op ieder onderwerp.

contact
Rotterdam Was... is ontwikkeld door Stichting Reflex. Stichting Reflex houdt zich bezig met schoolloopbaanbegeleiding (SLB) en ouderbetrokkenheid. Als u vragen heeft of begeleiding wilt van een van onze medewerkers, kunt u contact opnemen via onze website www.stichtingreflex.nl of via telefoonnummer 010 24 00 495.
inloggen als docent
Sluiten

Om in te kunnen loggen dient u een docentencode te hebben.

inloggen als leerling
Sluiten